Αποστολή Δωράν SMS
SMS για Ελλάδα
Συνδεδεμένα Μέλη
Μαζικά SMS
Πληροφορίες προγραμματιστή

Στο 'Dorean SMS' ενθαρρύνουμε τους προγραμματιστές να χρησιμοποιούν την πύλη SMS μας διαμέσου ενός πλούσιου σετ δικτυακών υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες SMS μας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε "πλήρωσε για χρήση" ή "αντίστροφη χρέωση". Πλήρωσε για χρήση, είναι όταν η εταιρεία του προγραμματιστή πληρώνει 4p ανά μήνυμα που αποστέλλεται, εκ των προτέρων. Υπηρεσίες αντίστροφης χρέωσης είναι όταν η εταιρεία του προγραμματιστή δεν πληρώνει τίποτα, αλλά ο αποδέκτης του μηνύματος έχει την επιλογή να πληρώσει για να το διαβάσει.

  Πληρωμή Ανά χρήση Αντίστροφη Χρέωση
Κόστος για προγραμματιστή Από 4p ανά SMS Δωρεάν
Κόστος για αποδέκτη Δωρεάν Μεταβλητή
Κάλυψη δικτύου Παγκοσμίως Επιλεγμένες Χώρες
Δικτυακή Υπηρεσία


Δείγμα κώδικα :
C# :
Visual Basic:
Java:
Inbound SMS: Cloud Answering Machine.com

 

Μενού
Αρχική Σελίδα
Προγραμματιστές
Μαζικά SMS
Ανάπτυξη κατά παραγγελία


Διαφημίσεις

Διεθνείς τόποι για δωρεάν SMS: UK |Ireland |Australia |Germany |Austria |Switzerland |France |Belgium |Spain |Portugal |Czech Republic |Netherlands |Sweden |South Africa |Norway |Malaysia |Denmark |Estonia |Poland |USA |Slovakia |Latvia |Lithuania |Finland |Serbia |Romania |Russia |Greece |Cyprus |Hong Kong |Slovenia |Israel |Hungary |Italy |Luxembourg |