Αποστολή Δωράν SMS
SMS για Ελλάδα
Συνδεδεμένα Μέλη
Μαζικά SMS
οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Οδηγία σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών Στο πλαίσιο της ιδιωτικής ζωής και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία ΕΚ) του 2003 δεν επιτρέπεται να αποστέλλετε ανεπιθύμητα μηνύματα μάρκετινγκ μέσω SMS. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται:

Α) Το πρόσωπο στο οποίο αποστέλλεται ένα SMS πρέπει να γνωρίζει ότι τον / την έχετε ενημερώσει προηγουμένως ότι θα τους στείλετε SMS μέσω DoreanSMS.

Επιλέγοντας το κουτάκι 'Ο παραλήπτης έχει ενημερωθεί για την πρόθεσή σας να του στείλετε ένα μήνυμα κειμένου μέσω DoreanSMS' μας διαβεβαιώνετε ότι έχετε πει προηγουμένως στον αποδέκτη ότι πρόκειται να τους στείλετε ένα μήνυμα κειμένου μέσω DoreanSMS.

Β) Γνωρίζετε τον παραλήπτη προσωπικά, και δεν επικοινωνείτε μαζί του για σκοπούς μάρκετινγκ ή διαφήμισης.

Επιλέγοντας το κουτάκι 'Γνωρίζω τον παραλήπτη προσωπικά και δεν επικοινωνώ μαζί του για σκοπούς μάρκετινγκ', μας διαβεβαιώνετε ότι γνωρίζετε τον παραλήπτη ως φίλο ή μέλος της οικογένειας, και δεν του στέλλετε ένα μήνυμα κειμένου με σκοπό να πωλήσετε αγαθά ή υπηρεσίες. Εάν δεν είστε σίγουροι ότι πληροίτε και τα δύο αυτά κριτήρια, και ότι είστε σε θέση να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίξετε τον ισχυρισμό σας, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας.

Διαγραφή

Επιλέγοντας το κουτάκι με την ένδειξη 'Παρακαλώ ελέγξτε αυτό το κουτάκι εάν συμφωνείτε να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου από το DoreanSMS.', θεωρούμε ότι συναινείτε να σας στέλλουμε μηνύματα SMS εκ μέρους ανθρώπων που σας γνωρίζουν προσωπικά. Εάν δεν θέλετε να επικοινωνούμε μαζί σας, παρακαλούμε στείλτε μας email στο info@freebiesms.co.uk με τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και θα εξασφαλίσουμε να μην επικοινωνεί μαζί σας η ιστοσελίδα μας.

 

Μενού
Αρχική Σελίδα
Προγραμματιστές

Διαφημίσεις

Διεθνείς τόποι για δωρεάν SMS: UK |Ireland |Australia |Germany |Austria |Switzerland |France |Belgium |Spain |Portugal |Czech Republic |Netherlands |Sweden |South Africa |Norway |Malaysia |Denmark |Estonia |Poland |USA |Slovakia |Latvia |Lithuania |Finland |Serbia |Romania |Russia |Greece |Cyprus |Hong Kong |Slovenia |Israel |Hungary |Italy |Luxembourg |